Introducció

L’assignatura de Pràctiques consisteix en una experiència professionalitzadora que permet a l’estudiant posar en pràctica i consolidar l’assoliment de les competències desenvolupades fins ara en el màster d’Avaluació i Gestió de la Qualitat a l’Educació Superior. Aquesta guia de l’assignatura té l’objectiu de ser un recurs d’aprenentatge útil per a guiar-vos i orientar-vos en el disseny, execució, supervisió i avaluació d’aquestes pràctiques.

Mòduls didàctics